Test dig selv: Hvor meget ved du om håndtering af affald på havet?

Test dig selv: Hvor meget ved du om håndtering af affald på havet?

Affald i havet er et voksende problem - ikke bare på verdensplan, men også i danske farvande. Det har alvorlige konsekvenser for havmiljøet og livet i vandet.

Har du 100 % styr på affaldet, og hvad du kan gøre, når du er på havet?
Eller har skibshunden større viden end dig?

Tag testen - og find ud af det!

Testen indeholder 5 spørgsmål og tager 3-5 minutter.
Dit eget affald

Hvad gør du med affaldet, når du er til søs?

Er det held eller forstand, der bestemmer, om du får affaldet med i land?

Du skal have en plan for, hvad du gør med affald til søs - både dit eget affald, og det affald du fisker op fra havet.

! Sæt kryds ved tre svar.

1. Hvad er de tre vigtigste ting, du kan gøre for at holde styr på affaldet til søs?

Sæt kryds ved tre udsagn.
Dit eget affald

Får du alt dit eget affald med i land?

Havet sletter ikke alle spor. Hvis du smider affald i havet, vil noget af det stadig være der til dine tip-tip-tip-tip-oldebørn.

Plast bliver nedbrudt i små stykker, når det er i havet. Der bliver fundet plast i maven på flere og flere typer fisk, havfugle og andre havdyr.

Videnskabelige beregninger foreslår, at havet nedbryder en plastpose på 10-20 år, en aluminiumsdåse på 200 år og en fiskesnøre på 600 år. Men reelt ved vi ikke, hvilke langsigtede konsekvenser affaldet får for dyreliv og planteliv i havet.

! Sæt kryds ved mindst 1 svar.

2. Hvad er konsekvenserne, når affald ender i havet?

Sæt kryds ved alle de sande udsagn.
Dit eget affald

Skal man tage andres affald med i land?

Hvis du er erhvervsfisker, er det lovpligtigt at tage opfisket affald med i land. Havnene har desuden pligt til at tage imod det, du har fisket op.

Hvert eneste stykke affald - stort eller småt - som du tager med i land, gør havet lidt renere. Derfor er det en god følelse at have affald fra havet med i land.

! Sæt kryds ved mindst 1 svar.

3. Hvad er fordelene ved at tage andres affald med ind?

Sæt kryds ved alle rigtige svar.
Dit eget affald

Hvad gør du med tabte fiskeredskaber, som du ikke selv kan bjærge?

Lystfiskere, erhvervsfiskere, amatørfiskere og sportsfiskere - alle har prøvet at miste et fangstredskab.

Hvis det er et net eller et trawl, der bliver tabt - så kan det være livsfarligt for fisk og havpattedyr. Det kan også ødelægge andre fiskeres fangstredskaber eller gå i skruen på motorskibe, roret på sejlskibe og skabe andre store problemer.

Hvor mange mistede fiskeredskaber, der er i danske farvande, ved man ikke. De svenske myndigheder anslår, at der er 1.000 km "aktivt fiskende" spøgelsesnet i Østersøen, og at disse spøgelsesnet fanger mellem 200 og 300 tons torsk hvert år.

I Danmark er det lovpligtigt at melde tabte fiskeredskaber til Fiskeri Moniterings Centeret (FMC) på telefon 72 18 56 09 eller e-mail fmc@lfst.dk.

! Sæt kryds ved mindst 1 svar.

4. Hvad siger loven om fiskere og mistede fiskeredskaber?

Sæt kryds ved alle rigtige udsagn.
Dit eget affald

Jo flere der giver en hånd, jo mindre affald ender i havet

Der er affald nok til alle i havet. Det er nødvendigt, at flest muligt gør en indsats. Derfor er det vigtigt at tale åbent om, at alle vi, der kommer ved eller på havet, også er med til at sørge for, at der kommer mindre affald i havet.

Affald i havet er et problem, som ingen kan løse alene. Derfor: Gør, hvad du kan selv, men få også andre med på vognen.

! Sæt kryds ved 1 svar.

5. En gruppe på 10 fiskere og sejlere ser en person smide affald i havet. Hvor mange siger til personen, at det ikke er i orden?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Ohøj!

Resultat: